Welkom op de website van

Organizatia Crestina "Ecce Homo"

 

 

Home

Gezinssponsoring

Projecten

Afgeronde projecten

Nieuwsbrief

Actueel nieuws

Vacature(s)

Gezocht

Onze sponsors

Nieuwsarchief

Help !!!

Giften

Legaten

Bestuur

The Elpis Foundation

Transport

Jaarverslagen

Contact

 

 

 

 

 

Beleidsplan  2017

De Stichting Ecce-Homo Nederland is opgericht in 1996 met als doel om hulp te bieden aan de armen van Roemenie. In RoemeniŽ  werken we nauw samen met de Stichting Elpis onze partner

We hebben een aantal doelen en sub doelen geformuleerd.

Ten eerste:

Hulp bieden aan de allerarmsten in RoemeniŽ

Primair:

Basic live support ! Basis hulp, hierbij moet je denken aan levensmiddelen, kleding, kachelhout, het betalen van doktersrekeningen , enzovoorts.

Secundair:

Het stimuleren en eventueel betalen van scholing voor de jongeren uit de gemeenschap, zodat de achterstand situatie van deze bevolkingsgroep  wordt geneutraliseerd. En zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor deze groep mensen. Indien mogelijk.

Ten tweede:

Ondersteuning Illisiua  kindertehuis met de volgende  projecten:

Happy Meal project.

Dit is het kaas project. We geven de kinderen zoveel als mogelijk  maar minimaal 3 keer per week kaas in of bij de maaltijd. Dit wordt betaald door sponsors uit Nederland. En door verkoop van zelf gemaakte goederen door vrijwilligers.

Cup of milk project

Met dit project geven de kinderen elke morgen een kopmelk in plaats van water. Dit wordt betaald door de sponsors in Nederland. En door verkoop van zelf gemaakte goederen door vrijwilligers.

Health and Clean project

Met dit project leren we de kinderen wat hygiŽne is. Door ze te leren om gaan met zeep/douche enz. Dit wordt betaald door sponsors in Nederland. En door verkoop van zelf gemaakte goederen door vrijwilligers.

Daarnaast wordt er bij elk transport wat we mogen doen en er voedsel aanwezig is, een gedeelte aan Illisiua gegeven. Zoals  fruit/aardappelen/chocopasta/conserven/ jam enz..

Ten derde:

Ondersteuning van de gevangenis in Gherla en Cluj-Napoca.

Toelichting: We hopen in de gevangenis zoveel als mogelijk opleidingen te organiseren voor de gevangenen. Het doel hiervan is dat als ze vrij worden gelaten zij met een diploma op zak de gevangenis verlaten. Daarnaast het belangrijkste is de verkondiging van het evangelie door middel van Bijbelcursus. Dit wordt gedaan door studenten uit Cluj-Napoca

 

 

Bestuur:

 

Er bestaat onderling geen enkele financiŽle verwevenheid. Het bestuur zal op een transparante wijze met elkaar communiceren. De Penningmeester zal per kwartaal een overzicht van de in en uitgaven ( Cashflow) genereren. Het  bestuur is verantwoordelijk voor het feit dat bij opheffing van de vereniging het complete tegoed aan geld wat op de rekening(en) staat van de stichting Ecce-Homo ten goede zal komen aan bovengenoemde doelen wat in de statuten is beschreven.

 

Geldwerving:

D.m.v. een Digitale Nieuwsbrief( 4 keer per jaar) en papieren nieuwsbrief zoín 2 keer per jaar. Altijd rond Pinksteren en Kerst (of wanneer er iets te melden valt) verschijnt wordt de nood of de stand van zaken middels een digitale nieuwsbrief aan de ontvangers onder ogen gebracht. Inmiddels word er ook via deze website informatie verstrekt. Wij ontvangen inkomsten van particulieren en bedrijven, maar ook uit sponsoracties en collecten van kerken. Verkoop op jaarmarkten en verkoop op speciale verkoopdagen, waar eigen gemaakte goederen worden verkocht.

 

Beloningsbeleid:

Ecce-homo Nederland kent geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden worden gedaan op 100% vrijwillige basis.

Bestuursleden of vrijwilligers die onze activiteiten en projecten in RoemeniŽ bezoeken dragen daarvoor  zelf alle bijkomende  reiskosten. Dit  wordt al gedaan vanaf het begin (1988) voor dat wij als officiŽle geregistreerde stichting stonden in geschreven bij de KvK.

 

Geldbesteding:

We geven als stichting  in principe niet direct geld aan hulpbehoevenden. Dit heeft twee redenen. Wij willen als stichting niet op de voorgrond staan. Voor je er erg in hebt word je gelauwerd en dat is niet onze bedoeling. De tweede is dat wij niet volledig de sociale achtergronden van deze mensen in kunnen schatten. Wie dat wel kan is onze partner Elpis Foundation in Dej.

De sociaal werkers van Elpis Foundation, weten waar de noden zijn in de gemeenschap, afhankelijk van de sociale omstandigheden geven zij (met middelen die Ecce-Homo Nederland verschaft) hulp. Niet iedereen uit het Elpis bestand in RoemeniŽ kan met geld omgaan. Maatwerk is dus een vereiste. Ook van belang is  het voorkomen van jaloezie. De sociaalwerker van Elpis geeft de hulp op discrete wijze. Redenen genoeg dus om als stichting Ecce-Homo Nederland een beetje op afstand te blijven. Een zegen kan door ondoordacht handelen zomaar in een vloek veranderen.
Elpis foundation ontvangt elke maand sponsorgelden en gelden voor de lopende projecten. 2 ŗ 3 keer per jaar wordt de Elpis foundation door het bestuur bezocht. Wij gebruiken deze bezoeken om een warme betrokkenheid te laten blijken, maar ook voor controle van de bestede gelden en monitoren van projecten die er lopen.
Al het geld wat gegeven is wordt verantwoord, Elpis foundation houdt zowel de inkomsten als de uitgaven in een professioneel boekhoud programma naar Roemeense maatstaf bij. Zoveel als mogelijk zullen de onderliggende bescheiden (facturen en kassabonnen) als bewijs van gedane uitgaven overlegd worden. 

Donaties die met een vermelding van project worden ontvangen zullen ook voor genoemd doel worden gebruikt.

Plannen:
Onze activiteiten te continueren.

Wij hopen en bidden dat de HEERE zelf dit werk zal zegenen. Sterker nog dat het van het begin af Gods Werk is, wij als vrijwilligers zijn slechts een middel in Gods Hand op de plaats waar HIJ ons heeft geplaatst in ZIJN wijngaard.

 

Organizatia Crestina "Ecce Homo", Asterstraat 64 3261 AE OudĖBeijerland Nederland    tel.: (31) 186 684683

     K.v.K. 41122053 Rotterdam

For donations: Iban: NL42ABNA0608872296  (ABN Bank)

E-mail : ecce-homo@kpnmail.nl 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan de webmaster

Copyright 2004. Laatst bijgewerkt: 05 december 2018